KURALLAR

1. Oyunun Tanımı

1.1  Şans Topu, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

1.2  Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada bir olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Çarşamba günü yapılmaktadır.

2.Nasıl Oynanır?

2.1  Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

2.2  Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

2.3  Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

2.4  Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

3.Kazanma Kategorileri ve İkramiye Dağılımı

3.1  İkramiyeler aşağıdaki dokuz kategoriye ayrılmıştır:

a)     Birinci kategori olan “5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

b)     İkinci kategori olan “5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

c)     Üçüncü kategori olan “4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

d)     Dördüncü kategori olan “4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

e)     Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

f)      Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

g)     Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2’sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

h)     Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1’inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

i)      Dokuzuncu kategori olan “0+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

3.2  Dağılım oranı, cironun %40’ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a)     İkramiye havuzunun %32,5’u, ilk kategori kazananlarına;

b)     İkramiye havuzunun %2’si ikinci kategori kazananlarına;

c)     İkramiye havuzunun %2’si üçüncü kategori kazananlarına;

d)     İkramiye havuzunun %2,5’u dördüncü kategori kazananlarına;

e)     İkramiye havuzunun %3’ü beşinci kategori kazananlarına;

f)      İkramiye havuzunun %12’si altıncı kategori kazananlarına;

g)     İkramiye havuzunun %11’i yedinci kategori kazananlarına;

h)     İkramiye havuzunun %17,5’u sekizinci kategori kazananlarına;

i)      İkramiye havuzunun %17,5’u dokuzuncu kategori kazananlarına.

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye onanın tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir. 

3.3  Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4  Her çekilişte birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5  Her çekilişte, birinci kategorinin altındaki bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın olmadığı durumlarda ise ilgili ikramiye havuzu, sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

4.Oyun Formatları

4.1  Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır

a)     Sisal Şans tarafından verilen oyun kuponlarını doldurarak;

b)     Önceden oynanmış biletleri satın alarak;

c)     Oynanacak olan rakamları doğrudan bayiye söyleyerek;

d)     “Sen Seç” imkanıyla Oyun Terminalinin oluşturacağı rasgele rakamlara oynayarak;

e)     Oyun Terminaliyle iletişime imkân tanıyan tüm diğer yöntemlerle.

4.2  Oyun kuponu üzerinde her biri ikiye bölünmüş olan kolonlar yer alır: birinci bölümde 1 ila 34 arasındaki rakamlar, ikinci bölümde ise 1 ila 14 arasındaki rakamlar vardır. Bir kolonu doldurmak için oyuncuların birinci bölümde en az beş ve ikinci bölümde en az bir rakamı işaretlemesi gerekir; birinci bölümde beşten fazla rakamın ve/veya ikinci bölümde birden fazla rakamın işaretlenmesi,  sistem oyununu oluşturur (Madde 4.6).

4.3  Ayrıca online hesap açarak web sitesi ve mobil cihazlar üzerinden de oynamak mümkündür.

4.4  4.1 sayılı maddede belirtilen hallerde oyuncular, çoklu çekiliş adedini seçerek birden fazla çekiliş için aynı rakamları oynamayı tercih edebilirler.

4.5 Sistem oyunu ise çoklu oyun kombinasyonları geliştiren bir oyun formatıdır. Oyuncular, birinci bölümde beşten fazla rakam ve/veya ikinci bölümde birden fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

4.6  Sisal Şans’ın oynanabilecek en fazla kolon sayısını belirleme hakkı saklıdır.

5. Bilet

5.1  Oyun Terminali, oyuncuya verilen  oyun biletini düzenler.

Oyun biletinin asıl nüshası, kazanılan ikramiyenin alınması için tek geçerlik olup aşağıdaki verileri içermektedir:

a)     Seçilen rakamlar;

b)     Çekiliş numarası;

c)     Çekiliş tarihi;

d)     Bayi kodu;

e)     Oynanan kolon sayısı ve tutarı;

f)      Oynama  tarihi ve saati;

g)     Oyun logosu.

Oyuncu, seçtiği rakamların ve kombinasyonların bilette doğru bir şekilde yer alıp almadığını kontrol etmelidir. Seçilen rakam ve kombinasyonlar doğru şekilde yer almıyorsa oyuncu, bileti almasından itibaren 5 dakika içinde oyunun iptalini isteyebilir.

5.2  Online bir oyunun sisteme kaydedilmesi, oyun bileti yerine geçer. Her durumda sistem, oyuncunun oyunla ilgili verileri yazdırmasına izin verir.

5.3  Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan biletlerin ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

6. Çekiliş Süreçleri

6.1  Çekiliş işlemlerinin düzenliliğinin kontrolü, Sisal Şans tarafından tayin edilen resmi bir kontrol komisyonu tarafından yapılır.

6.2  Çekilişi izleyen gün içinde Sisal Şans web sitesinde Resmi Bülten yayınlanır. Resmi Bültende çekiliş işlemlerinin sonunda kazanan oyunların belirlenmesi için komisyon tarafından onaylanan veriler yer almalıdır. Bunlar:

a)     Kazanan kombinasyon;

b)     İkramiye miktarı;

c)     Her ikramiye kategorisi için kazanan oyun sayısı ve ilgili tutar;

d)     İkramiye havuzunun, birinci ikramiye kategorisinde kazanan olmadığı için verilmeyen kısmı ile sonraki çekilişin birinci ikramiye kategorisinin ikramiye havuzuna tahsis edilecek olan tutarlar;

e)     Bültenin hazırlandığı tarih.

7. Yönetmeliklere Uygunluk

7.1  Oyuna katılım, bu oyun planının ve sayısal oyunlara ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

Şans Topu Sonuçları

Şans Topu Nasıl Oynanır?