KURALLAR

1. Oyunun Tanımı

1.1  On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

1.2  Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada bir olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi günü yapılmaktadır.

2. Nasıl Oynanır?

2.1  On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

2.2  Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

2.3  Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

2.4  Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden   yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

3. Kazanan Kategoriler ve  İkramiye Dağılımı

3.1   Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a)     Birinci kategori olan “10 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10’nu içeren kombinasyonlardır;

b)     İkinci kategori olan “9 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9’unu içeren kombinasyonlardır;

c)     Üçüncü kategori olan “8 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8’ini içeren kombinasyonlardır;

d)     Dördüncü kategori olan “7 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7’sini içeren kombinasyonlardır;

e)     Beşinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6’sını içeren kombinasyonlardır;

f)      Altıncı kategori olan “0 bilen - hiç bilmeyen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.

3.2  İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %40’ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a)     İkramiye havuzunun %15’i birinci kategori kazananlarına

b)      İkramiye havuzunun %8’i ikinci kategori kazananlarına;

c)      İkramiye havuzunun %10’u, üçüncü kategori kazananlarına;

d)      İkramiye havuzunun %19’u dördüncü kategori kazananlarına;

e)      İkramiye havuzunun %20’si beşinci kategori kazananlarına;

f)       İkramiye havuzunun %28’i altıncı kategori kazananlarına;

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

3.3  Aynı  ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ilgili kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4  Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar, bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5  Her çekilişte, birincinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, bir sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

4. Oyun Formatları

4.1  Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır:

a)     Sisal Şans tarafından verilen oyun kuponlarını doldurarak;

b)     Önceden oynanmış  biletleri satın alarak;

c)     Oynanacak olan rakamları doğrudan bayiye söyleyerek;

d)     “Sen Seç” imkanıyla Oyun Terminalinin oluşturacağı rasgele rakamlara oynayarak;

e)     Oyun Terminaliyle iletişime imkân tanıyan tüm diğer yöntemlerle.

4.2  Oyun kuponunun üzerinde her biri 1 ila 80 arasındaki rakamları içeren kolonlar yer alır. Bir kolonu doldurmak için oyuncuların en az on rakamı işaretlemesi gerekir; on rakamdan fazlasının işaretlenmesi sistem oyununu oluşturur (Madde 4.6).

4.3  Ayrıca online hesap açarak web sitesi ve mobil cihazlar üzerinden de oynamak mümkündür.

4.4  4.1 Sayılı Maddede belirtilen hallerde oyuncular, çoklu çekiliş adedini seçerek birden fazla çekiliş için aynı rakamları oynamayı tercih edebilirler.

4.5  Sistem oyunu ise çoklu oyun kombinasyonları geliştiren bir oyun formatıdır. Oyuncular ondan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

4.6  Sisal Şans’ın oynanabilecek en fazla kolon sayısını belirleme hakkı saklıdır.

5. Bilet

5.1  Oyun Terminali, oyuncuya verilen oyun biletini düzenler.

Oyun biletinin asıl nüshası, kazanılan ikramiyenin alınmasını geçerli kılan tek şey olup aşağıdaki verileri içermektedir:

a)     Seçilen rakamlar;

b)     Çekiliş numarası;

c)     Çekilişi tarihi;

d)     Bayi kodu;

e)     Oynanan kolon sayısı ve tutarı;

f)      Oynama tarihi ve saati;

g)     Oyun logosu.

5.2 Oyuncu, seçtiği rakamların ve kombinasyonların bilette doğru bir şekilde yer alıp almadığını kontrol etmelidir. Eğer seçilen rakam ve kombinasyonlar doğru şekilde yer almıyorsa oyuncu, bileti almasından itibaren 5 dakika içinde oyunun iptalini isteyebilir.

5.3 Online bir oyunun sisteme kaydedilmesi, oyun bileti yerine geçer. Her durumda sistem, oyuncunun oyunla ilgili verileri yazdırmasına izin verir. 

5.4 Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan biletlerin ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

6. Çekiliş Süreçleri

6.1  Çekiliş işlemlerinin düzenliliğinin kontrolü, Sisal Şans tarafından tayin edilen resmi bir kontrol komisyonu tarafından yapılır.

6.2  Çekilişi izleyen gün içinde Sisal Şans web sitesinde Resmi Bülten yayınlanır. Resmi Bültende, çekiliş işlemlerinin sonunda kazanan oyunların belirlenmesi için komisyon tarafından onaylanan veriler yer almalıdır. Bunlar:

a)     Kazanan kombinasyon;

b)     İkramiye miktarı;

c)     Her ikramiye kategorisi için kazanan oyun sayısı ve ilgili tutar;

d)     İkramiye havuzunun, birinci ödül kategorisinde kazanan olmadığı için verilmeyen kısmı ile sonraki çekilişin birinci ikramiye kategorisinin ikramiye havuzuna tahsis edilecek olan tutarı;

e)     Bültenin hazırlandığı tarih.

7. Yönetmeliğe Uygunluk

7.1  Oyuna katılım, bu oyun planının ve sayısal oyunlara ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

On Numara Sonuçları

On NumaraNasıl Oynanır?